Whistler Alpine Meadows - WAM 110 KM default, only stage Stage Results

Whistler Alpine Meadows Race Results


Placing Plate Name Time
12k Uncategorized
1st 217 AADA Grace Stanley --
2nd 162 AADA Gregory Kidd 1:25:40.221
3rd 199 AADA Samuel Perrin 1:25:58.421
4th 192 AADA Danielle O'Neill 1:31:39.149
5th 190 AADA Gary Nisbet 1:39:58.935
6th 241 AADA Blake Dalton 1:41:00.850
7th 243 AADA Chuck Malinski 1:41:52.281
8th 194 AADA Mitch O'Neill 1:41:56.387
9th 235 AADA Peter Wittstock 1:44:06.977
10th 215 AADA Rachel Spinelli 1:49:12.593
11th 143 AADA Tom Grodski 1:50:21.375
12th 213 AADA Jenny Skeans 1:50:21.983
13th 113 AADA Lindsay Burak 1:50:49.281
14th 150 AADA Gabrielle Hindley 1:51:08.982
15th 186 AADA Ben Morley 1:52:11.930
16th 100 AADA Catherine Aird 1:52:56.476
17th 228 AADA Arron Vickery 1:54:05.042
18th 180 AADA Emily Masching 1:55:24.383
19th 135 AADA Carter Gaudet 1:55:39.313
20th 232 AADA Andrea Werry 1:55:41.098
21st 120 AADA Alicia Copp Mokkonen 1:56:08.925
22nd 118 AADA Sarah Cicchine 1:56:12.425
23rd 195 AADA Toshio Ouchi 1:56:19.679
24th 205 AADA Will Prescott 1:56:42.816
25th 226 AADA Blain Vandewetering 1:57:03.589
26th 227 AADA Miriam Vandewetering 1:57:04.159
27th 127 AADA Katherine Edwards 1:57:20.853
28th 106 AADA Bret Bechis 1:57:46.134
29th 230 AADA Emery Wager 1:57:46.913
30th 177 AADA Allison Marlyn 1:58:00.696
31st 151 AADA Emily Hinton 1:58:21.767
32nd 125 AADA Katie Donze 1:59:45.112
33rd 156 AADA Ryan Hoy 1:59:57.038
34th 208 AADA Shawn Richardson 2:00:40.920
35th 110 AADA Emily Bonshor 2:01:03.187
36th 207 AADA Andrea Rempel 2:01:08.845
37th 178 AADA Sean Marlyn 2:01:37.824
38th 158 AADA Joelle Johnston 2:01:57.939
39th 231 AADA Leigh Wager 2:02:50.842
40th 105 AADA Hillary Barter 2:03:18.318
41st 218 AADA Julia Stevens 2:03:38.881
42nd 240 AADA Elena Zinkov 2:03:43.744
43rd 107 AADA Melanie Bilodeau 2:04:36.019
44th 203 AADA MITCHELL PITTMAN 2:04:49.951
45th 220 AADA Noriaki Sumie 2:05:03.770
46th 229 AADA Janet Vink 2:05:08.082
47th 115 AADA Erin Chahley 2:05:32.408
48th 193 AADA Mike O'Neill 2:05:41.613
49th 210 AADA Laura Sartain 2:07:49.513
50th 179 AADA Cathy Martin 2:08:02.335
51st 242 AADA Chris Thorn 2:08:39.937
52nd 171 AADA Christine Low 2:08:53.001
53rd 191 AADA Nicole Norris 2:08:56.539
54th 141 AADA Michael Green 2:09:15.289
55th 214 AADA Jillian Spies 2:09:27.074
56th 169 AADA Scott Liffen 2:09:30.164
57th 181 AADA Lucas McCann 2:10:07.500
58th 211 AADA Shelly-Lynne Scott 2:10:08.898
59th 196 AADA Penny Palen 2:11:40.918
60th 149 AADA Gretta Heintz 2:12:24.472
61st 221 AADA Amanda Szocs 2:14:17.782
62nd 164 AADA Kathy Kozak 2:15:03.079
63rd 224 AADA Marta Tran 2:15:28.129
64th 142 AADA Catherine Grima 2:15:32.528
65th 114 AADA Charles D. Casgrain 2:15:58.646
66th 116 AADA Jen Chapman 2:16:00.916
67th 216 AADA Erin Spurling 2:16:01.351
68th 134 AADA Peta Gascoigne 2:17:14.793
69th 126 AADA Christopher Eastman 2:18:13.339
70th 225 AADA James Tyson 2:19:33.610
71st 168 AADA Brooklyn Liefting 2:20:13.715
72nd 131 AADA Claire Fuller 2:20:40.823
73rd 201 AADA Amanda PitreHayes 2:21:29.632
74th 103 AADA Demi Asleson 2:21:51.061
75th 160 AADA Tara Kandulski 2:22:18.704
76th 140 AADA Laura Gottschau 2:22:36.294
77th 145 AADA Angela Ha 2:24:47.290
78th 124 AADA Dex Dizon 2:24:52.005
79th 138 AADA Norma Gonzalez Felix 2:25:13.980
80th 239 AADA Catherine Zaborowska 2:25:21.940
81st 136 AADA Kari Gaudet 2:26:53.982
82nd 119 AADA Helen Coles 2:27:56.076
83rd 167 AADA Geni Lessani 2:28:23.320
84th 198 AADA Katie Pencke 2:28:36.171
85th 175 AADA Christine Mann 2:29:59.562
86th 130 AADA Cornelis Fouche 2:30:02.467
87th 109 AADA Shawna Bohmer 2:30:04.759
88th 161 AADA ALLISON KENNEDY 2:30:35.798
89th 233 AADA Casey Willms 2:30:59.986
90th 234 AADA Jeffrey Willms 2:31:11.530
91st 147 AADA Rachelle Hamonic 2:31:27.861
92nd 238 AADA Fely Wray 2:33:50.702
93rd 187 AADA Thea Mounts 2:34:31.894
94th 188 AADA Robert Mueller 2:35:46.990
95th 155 AADA Mike Howard 2:36:01.323
96th 133 AADA Vivian Fung 2:36:43.680
97th 202 AADA Corinne PitreHayes 2:38:31.522
98th 121 AADA Craig Coulombe 2:38:35.540
99th 197 AADA Jenni Peerless 2:38:58.770
100th 172 AADA Kelsey Lynch 2:42:29.131
101st 117 AADA Fiona Cheng 2:43:00.168
102nd 236 AADA Emily Wraith 2:43:10.075
103rd 153 AADA Cameron Hopkins 2:43:45.724
104th 222 AADA Jill Taylor 2:44:00.354
105th 144 AADA Bernie Gruber 2:45:11.383
106th 185 AADA Rayna Milne 2:45:34.868
107th 176 AADA Luke Marciniak 2:45:52.337
108th 182 AADA Libby McCulley 2:46:00.868
109th 159 AADA Laura Jones 2:50:20.733
110th 219 AADA Roanna Stewart 2:51:35.296
111th 212 AADA Sophie Sevenyhazi 2:52:23.903
112th 154 AADA Susanna Houwen 2:55:52.317
113th 128 AADA Hanna Eriksson 3:03:03.554
114th 170 AADA Deanna Limbert 3:03:32.936
115th 189 AADA Stephen Nikiforuk 3:05:19.146
116th 223 AADA Deniz Torun 3:05:19.494
117th 165 AADA Maria Soledad Lachowicz 3:08:49.239
118th 204 AADA Sherry Plante 3:22:08.399
119th 163 AADA Sherry Klassen 3:22:08.471
120th 146 AADA Kristine Hall 3:26:46.830
121st 183 AADA Michael Mikuska 4:11:11.002
122nd 101 AADA Richard Andrews 4:11:11.443
123rd 174 AADA Ken MacLean 4:11:11.828